No media description available

Oxfam Fundraising

Een online cursus voor lokale ngo's om het proces van fundraising beter in de vingers te krijgen. Praktisch en behapbaar maken van een voor velen ongrijpbaar proces.

Drover voor Oxfam


Fundraising is voor veel lokale ngo's een proces dat voor hen van levensbelang is. Tegelijkertijd vinden veel van dezelfde ngo's het lastig om hier op een goede en structurele wijze vorm aan te geven.

Oxfam vindt het belangrijk om vanuit haar positie als één van de grote ngo's, lokale partnerorganisaties te helpen om het fundraisingproces naar een hoger niveau te tillen. Daarom wilde zij investeren om een mooie online fundraisingstraining te kunnen aanbieden.

In het voorjaar van 2020 heeft Ennuonline de opdracht gegund gekregen om bij te dragen aan het ontwikkelen van zo'n cursus. In de zomer hebben, na de eerste verkenningsronde en een gedegen voorstel, Bart aangehaakt om samen met een inhoudelijk expert verder invulling aan het project te geven.

Met elkaar hebben we hard gewerkt om een helder en visueel aantrekkelijk verhaal te presenteren, dat ver wist weg te blijven bij een 'wij-vertellen-jullie-wel-hoe-te-werken-riedel'. Dit deden we onder andere door prominent ruimte te geven aan de ervaringen van mensen uit het veld en die als introductie voor onderwerpen te gebruiken.

Samenwerking
Misschien wel het leukste aan deze opdracht was het multiculturele karakter van de samenwerking: Oxfam is Brits, de projectleider was een Ugandese, de inhoudelijk expert was een Braziliaanse/Libanese en ondertussen was er blijvend afstemming met Ennuonline in Nederland. De constante afstemming met elkaar was energiek en heel mooi.