Linawijs intervisiebegeleiding

Linawijs biedt kinderen met complexe problemen een nieuwe aanpak voor zorg en onderwijs. Dit vraagt van het team dat ze blijvend afstemmen. Bart begeleidt de intervisie (tijdelijk digitaal).

Klein

Drover bij Linawijs


Intervisie

Linawijs vraagt van haar medewerkers om op net een andere manier te werken dan gewoon is in de reguliere zorg. De zorgomgeving en de onderwijsomgeving zijn niet losstaande elementen van het zorgpakket, maar worden integraal aangeboden. Hierdoor krijgen de kinderen in een veilige omgeving de ruimte om zich te ontwikkelen.

Door deze opzet wordt er van begeleiders en specialisten gevraagd om nauw samen te werken. Er wordt constant bekeken wat er op dat moment nodig is. Iedereen spreekt elkaar aan en deelt ideeën. Het komt regelmatig voor dat er, door het hebben van een ander perspectief, andere ideeën zijn over hoe te handelen. Het is heel belangrijk dat hierover het gesprek wordt gevoerd met elkaar.

De intervisie met het team biedt een moment om buiten de hectiek van alledag om, het met elkaar te hebben over wat het werken met hun doet. Er is ruimte voor reflectie en biedt de deelnemers referentiekader; iedereen krijgt beter in beeld waar anderen mee bezig zijn. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk als er van je verwacht wordt dat je zoveel moet samenwerken.


Rol Bart

Bij het opzetten van de periodieke intervisie met het team, was het een uitdaging om te zorgen dat de intervisie werd gebruikt voor de juiste doeleinden. Om hiervoor te zorgen, is begin 2020 Bart gevraagd om als intervisiebegeleider op te treden. Hij mag meehelpen aan het creëren van een sfeer en het bieden van kaders, waardoor het logisch wordt om het met elkaar over de juiste dingen te hebben. Kernzaken hierbij zijn onder andere het bieden van veiligheid, heldere kaders en ook plezier in het gesprek :-).

Staat wel buiten kijf dat deze rol een faciliterende is. Het zijn de deelnemers vanuit Linawijs die zelf de inhoud bepalen, casussen aandragen en met hun expertise het succes van de intervisie vormgeven.


Digitale intervisie

Hoewel het doel was om de intervisie op locatie bij Linawijs te houden, heeft de huidige coronasituatie ook zo zijn invloed op deze opdracht. We doen de intervisie nu digitaal. En hoewel het even zoeken was, is onze ervaring tot nu eigenlijk heel positief.


No media description available

- Marieke Stolte, directeur en initiatiefneemster van stichting Linawijs

"Bart heeft een open, nieuwsgierige, uitnodigende en betrokken houding die samen met een dosis humor ervoor zorgt dat het al vanaf het begin als 'veilig en samen' voelt. Begeleiders ervaren de intervisie als een fijn moment waar ieder zichzelf kan en mag zijn.

Daarnaast vind ik dat Bart heel snel oppikt wat de essentie is van wat we binnen Linawijs doen, iets waar ik buiten Linawijs regelmatig veel meer tijd en uitleg voor nodig heb."

- Bart Wagenaar, eigenaar Drover

"Ik geloof dat mijn bijdrage pas een succes wordt als ik echt snap wat het betekent om bij Linawijs te werken. In dat opzicht ben ik nieuwsgierig en probeer ik dichtbij te komen.

Tegelijkertijd moet ik ook juist mijn afstand bewaren. Het gaat niet om mij, het gaat om de deelnemers van de intervisie. Dat samen vind ik heel mooi."

Bart beneden toren