DICTU IB in je systeem

DICTU is ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Informatiebeveiliging (IB) is daarbij zeer belangrijk. Wij hielpen op een gestructureerde wijze de IB-basiskennis binnen de hele organisatie op peil te brengen.

Skyline DICTU

Drover bij DICTU


Als ICT-dienstverlener ondersteunt DICTU de primaire processen van diverse uitvoeringsorganisaties en de ministeries van EZK en LNV. Zowel binnen de organisatie zelf als bij de producten voor hun klanten is de beveiliging van informatie een belangrijk aspect.

IB-gerelateerde incidenten zijn een reëel risico bij overheidsinstanties (denk aan de aanval met ransomware bij de Universiteit van Maastricht of het data-lek bij de GGD). Om IB-risico's te minimaliseren is het belangrijk dat iedereen in de organisatie eenzelfde IB-basis heeft. Helderheid over basisbegrippen en basisverantwoordelijkheden, kennis van do's en don'ts en vormgegeven in een gestructureerd proces, waarmee geborgd is dat ieders IB-basiskennis blijvend op peil is. Met dat proces en de bijbehorende materialen (e-learning, toetsing) helpen wij DICTU.

Wij zijn door Sendiri (waarvan Walmar mede-eigenaar is en dat is dan weer voormalig compagnon in Bureau Drop) al in het voortraject bij deze opdracht betrokken. In het voorjaar van 2020 deed DICTU een marktconsultatie. We hebben hierbij uitgebreid meegedacht en meegezocht naar haakjes die konden bijdragen aan een succesvolle manier van omgang met het vraagstuk. In het najaar was er een onderhandse aanbesteding, waar meerdere partijen op hebben ingeschreven. Met veel plezier hebben we samen met Sendiri een voorstel geschreven waarin de nadruk lag op het logisch maken van IB-bewust werken. We hebben DICTU echt uitgenodigd om verder te kijken dan alleen kennisoverdracht, maar juist te zoeken naar manieren om het werken met IB makkelijker en beter te maken.

We hebben een voorstel gedaan waarin alle DICTU-medewerkers (intern en extern) in vier korte online modules worden meegenomen in het verhaal. De basis van deze modules is een helder basisdocument dat door iedereen als startpunt gebruikt kan worden bij het gesprek over IB. In dit verhaal maken we onder andere gebruik van korte animaties om helder de basis van IB te vertellen. Naast de modules hebben we een online game ontwikkeld waarin deelnemers worden uitgenodigd om de aangeboden kennis toe te passen bij een fictieve casus. Ook is er een online toets ontwikkeld die jaarlijks aangeboden wordt om te toetsen of IB-kennis op peil is.