Stappen in onze samenwerking

Als jij met ons aan de slag gaat, dan ligt het natuurlijk aan jouw vraag wat wij gaan doen. Sommige stappen zijn in een bepaalde vorm bijna altijd onderdeel van de samenwerking.

No media description available

Stap 1: Nieuwsgierig en inventariseren

In het begin zijn we vooral nieuwsgierig naar jou en wat je wilt bereiken. Wat speelt er? Voor wie is dit belangrijk? Waar lopen we tegenaan?

In deze eerste fase maken we vaak gebruik van onze Startpuntposter. Hiermee creëren we een gezamenlijk startpunt.


Stap 2: Formuleren heldere doelstelling

Met inzicht in de situatie formuleren we met elkaar een heldere doelstelling. Hiervan is altijd een belangrijk onderdeel het concreet beschrijven van het gewenste gedrag.


Stap 3: Voorstel en ontwikkelaanpak

Met het doel voor ogen komen we tot een mooi voorstel. We beschrijven de ontwikkeling in sprints. Zo maken we het proces tastbaar en overzichtelijk.


Stap 4: Concreet maken boodschap

Samen gaan we aan het werk om woorden te geven aan jullie verhaal. Het is belangrijk dat jullie de boodschap op een herkenbare en snel te begrijpen manier kunnen vertellen.

Bij deze stap maken wij vaak gebruik van onze Basis Boodschap Handout. Dit is een houvast om tot een helder verhaal te komen.


Stap 5: Ontwikkelen en uitproberen

In deze stap gaan we ontwikkelen wat er nodig is. Dit ontwikkelproces is er altijd één van kleine stapjes, waarin we tussendoor de resultaten voorleggen aan de mensen voor wie het bedoeld is. De precieze invulling van deze stap is natuurlijk afhankelijk van jullie vraag en situatie. De kern is dat we gedurende dit proces altijd in contact blijven.


Stap 6: Inzetten en bijsturen

Als het verandermateriaal is ontwikkeld, dan is het een kwestie van gericht inzetten, in gesprek blijven en bijsturen als dat nodig is. Uiteindelijk moet de meerwaarde van ons werk zich natuurlijk bewijzen in de praktijk: the proof is in the eating of the pudding.


Stap 7: Ruimte voor afronden

De wereld staat niet stil. Ook na een verandertraject draait het gewoon door. Aangezien veranderen in organisaties vaak een constante is, is het soms onhelder wanneer een traject afgerond is. Wij zorgen er altijd voor dat we stilstaan bij dit moment. Zo creëren we ruimte voor vervolgstappen.


Foto hilje

- Hilje de Boer, Eigenaar Visual Logic

"Aan het begin van onze opdracht, wisten we niet precies waar we zouden eindigen. Maar we hadden wel een duidelijk pad voor ogen, waarin de stappen en keuzes elkaar opvolgden. Zo konden we onze aanpak telkens weer afstemmen op wat er echt nodig was."