Misvattingen bij verandertrajecten

Een samenvatting van misvattingen over veranderen volgens Leandro Herrero (Viral Change).

No media description available

Met het oog van een veranderkundige kijken naar jullie wensen en behoeften en jullie ideeën van wat verandering is. Dat levert wel eens wrijving op :-).


ZOEKEN NAAR EEN *GEZAMENLIJK* KADER

Een meerwaarde van mij als professional is dat ik veel heb gelezen over mensen in organisaties. Ik ben afgestudeerd sociaal psycholoog en kijk door die ervaring met een andere bril naar gedrag dan anderen. Een architect ziet ook andere dingen dan ik bij het zien van een gebouw. Eén van mijn uitdagingen is om jullie mee te nemen bij gedragsvraagstukken en te laten zien wat ik zie.

Als ik dit doe, dan merk ik dat er vaak veel overtuigingen zijn over veranderen die ik niet deel. Het lezen van Leandro Herrero's 'Viral Change' was ontzettend leuk omdat hij in dit boek veel van deze misvattingen benoemt en ze in perspectief plaatst. Ik vond dit heel herkenbaar en heb ook veel ervaringen waarbij deze overtuigingen tot keuzes leiden die achteraf niet tot het gewenste resultaat leiden.

Supermooi dus dat collega veranderbegeleider Willem Koerselman (www.koerselmanconsulting.nl) een samenvatting van deze misvattingen heeft gemaakt.